Διαμονή/Ξενοδοχεία
Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων ρυθμίζονται με τον περί Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο 1969 - 2014 και τους βάσει τούτων εκδοθέντες κανονισμούς. Με βάση την Νομοθεσία τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε τάξεις από 1 – 5 αστέρων και τα τουριστικά καταλύματα σε πολυτελείας, Α, Β και Γ τάξης. ‘Άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων είναι τα τουριστικά διαμερίσματα, οι τουριστικές επαύλεις και τα παραδοσιακά καταλύματα τα οποία διακρίνονται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις οργανωμένων διαμερισμάτων.

•    Κατάλογοι Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων

Νόμοι και Κανονισμοί

•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 (ενοποίηση)
•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014 (ενοποίηση)
•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί 1993 έως 2014 (ενοποίηση)
•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικές Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 - 2005
•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί 1985 έως 2005
•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί 1993
•    Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί 1993 - 2005
•    Πίνακας Αδικημάτων της αρμοδιότητας του ΚΟΤ που ρυθμίζονται εξώδικα

Πληροφοριακό υλικό σε θέματα διαμονής


•    Μεικτές Τουριστικές Αναπτύξεις (ΜΤΑ)
•    Condo Hotels
•    Οδηγός Διαχείρισης αποβλήτων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
•    Οδηγός για την ικανοποίηση των προτύπων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για αειφορία στις ξενοδοχειακές μονάδες
•    Οδηγός διακοπών
•    Λειτουργικές Προδιαγραφές Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Ποιοτικά κριτήρια)
•    Λειτουργικές Προδιαγραφές Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων εντός Παραδοσιακών Οικοδομών (Ποιοτικά κριτήρια)
•    Υποχρεώσεις και Ευθύνες Επιχειρηματιών και Διευθυντών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
•    Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή διευκολύνσεων ΑμεΑ (Άτομα με ειδικές Ανάγκες) σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
•   Δημιουργία Ξενοδοχειακής επιχείρησης - Διαδικασία Μελέτης και ’Εγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων
•   Κριτήρια Μελέτης Σχεδίων Ξενοδοχείων
•   Κριτήρια Μελέτης Σχεδίων Οργανωμένων Διαμερισμάτων και Τουριστικών Χωριών
•   Διευκρινίσεις για την σωστή συμπλήρωση κατάστασης διανυκτερεύσεων 

Έντυπα αιτήσεων

•    Αίτηση για Κατάταξη και Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχειακής Επιχείρισης
•    Αίτηση για Εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Γηπέδου για Ανέγερση Ξενοδοχείων Τουριστικών Καταλυμάτων
•    Αίτηση προς Έγκριση Υφιστάμενης Οικοδομής ως Παραδοσιακής για Ξενοδοχειακή Επιχείρηση
•    Αίτηση προς Έγκριση για Τουριστική Χρήση Υφιστάμενης Παραδοσιακής Οικοδομής
•    Αίτηση προς Έγκριση Σχεδίων για Ανέγερση Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
•    Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
•    Στοιχεία Επιχειρηματία Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
•    Έγκριση / Αλλαγή ονόματος ξενοδοχειακής επιχείρησης
•    Κατάσταση Διανυκτερεύσεων Αμμοχώστου (σε excel ή pdf)
•    Κατάσταση Διανυκτερεύσεων Λάρνακας (σε excel ή pdf)
•    Κατάσταση Διανυκτερεύσεων Λευκωσίας (σε excel ή pdf)
•    Κατάσταση Διανυκτερεύσεων Λεμεσού (σε excel ή pdf)
•    Κατάσταση Διανυκτερεύσεων Πάφου (σε excel ή pdf)
•    Έντυπο Ένορκης Δήλωσης Ιδιοκτήτη Τουριστικών Διαμερισμάτων
•    Κατάσταση Τουριστικών Διαμερισμάτων
•    Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
•    Κατάσταση διανυκτερεύσεων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων
VISITCYPRUS.COM | ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ